لذت کلکسیون تمبر !

ثبت نام
Stamp

ارسال تمبر

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تمبر های چاپ شده در مناسبت های مختلف را برای شما ارسال می کند

ایجاد حساب کاربری

‫اتصال به درگاه بانک و پرداخت ودیعه به ازاء میزان سفارش از هر انتشار

‫ثبت نام

ثبت نام در سامانه و وارد کردن مشخصات از قبیل نوع تمبر و نحوه ارسال و آدرس

نوع تمبر
نحوه دریافت
تمبر جاری
نوع یادبود
ارسال به نشانی
ارسال به صندق شخصی

تعرفه های پیش پرداخت سالیانه بر حسب تعداد تمبرودیعه ورق

1,000,000 ریال
ودیعه بلوک

500,000 ریال
ودیعه یک سری

300,000 ریال


Ramezan
NoroozStamp

لذت کلکسیون تمبر با سامانه مشترکین تمبر...!


ثبت نام