ثبت نام !

به اطلاع کلیه مجموعه داران و علاقه مندان به اشتراک تمبرهای پستی می رساند که شرکت ملی پست در استان تهران امور مربوط به خدمات مشترکین را به بخش خصوصی که دارای سایت اختصاصی پذیرش الکترونیکی اشتراک تمبر می باشند محول نموده است لذا علاقه مندان می توانند جهت اخذ اشتراک به یکی از شرکت های مشروحه ذیل در استان تهران مراجعه و به صورت توافقی نسبت به اخذ اشتراک اقدام نمایند.شرکت رایفر دانش ایلیا postilia .ir / موسسه پارسیان تمبر irancollectors.com / ماهنامه دنیای تمبر info@irantambr.comو سایر فعالین بخش خصوصی که در این زمینه دارای تجربه بوده و ارائه خدمت می نمایند.شایان ذکر است هرگونه پرداخت ودیعه از سوی متقاضیان جهت اخذ اشتراک از شرکت های مذکور توافقی بوده و شرکت ملی پست در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد .
----------------------------------------------------------------------------------------------